Ancient Apparition

هیرو Ancient Apparition Ancient Apparition hero

Ancient Apparition

نقش های هیرو :
Support – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو :

Cold Feet
Ice Vortex
Chilling Touch
Ice Blast

داستان هیرو Ancient Apparition:

طراحی این شخصیت یکی از پیچیده ترین ها بوده است. این قهرمان که Kaldr , یا همون AA نام دارد در اصل یک تصویری است که از خارج از زمان به وجود اومده. اون از سرما سر چشمه گرفته ، خَلعی بی نهایت که قبل از به وجود امدن جهان وجود داشته و منتظر پایان آن است. kaldr هست ، kaldr بود ، kaldr خواهد بود …

انچه ما میتونیم درک کنیم ، قدرمتند به نظر ما می رسد ، چیزی نیست جز کم نور ترین پژواک از واقعیت. بعضی ها بر این باور دارند که هرچه جهان به اخرین دقیقه هایش نزدیک میشود ، روشنایی و قدرت kaldr نیز بیشتر می شود __ که AA جوان تر و قوی تر میشود و به نوعی ابدی میشود.قدرت یخ او تمامی اتفاقات رو میتونه نگه داره … تصویرش میتونه یک نور بس ترسناک و زیادی رو به وجود بیاره که قابل دیدن نباشه … دیگر هیچ شک و خیالی و تردیدی در این موضوع بجا نخواهد ماند. همچنان یک موجودی پیچیده ولی قهرمان است که می تواند در نبردهای سنگینی به سزایی داشته باشد.