antimage gcap.ir

antimage gcap.ir

Anti Mage

نقش های هیرو:
Carry – Escape – Nuker

اسکیل های هیرو:
Mana Break
Blink
Spell Shield
Mana Void

یشناخت. بعد لژیون (سپاه) خدای مرده آمد. سربازانی با دستوری شیطانی که همه ی مردم را وادار به پرستش خدای مرده خود کنند.
از سرزمینی که چیزی جز کشتار و جنگ برای هزاران سال نمی دانستند، جسم و روح لژیون های بیشمار شکست خورده را تیکه پاره کردند و بقیه را بر علیه Turstarkuri در آوردند. صومعه به سختی به مدت دو هفته در مقابل حمله ایستادگی کرد و تنها چندتا از راهبان که به خود زحمت دادند تا از مدیتیشن بیرون بیایند، فهمیدند که مهاجمان تصویرهایی شیطانی بودند که برای بیرون آوردن آنها از مدیتیشن فرستاده شده اند.
اونا روی پشتی ای ابریشمی که نشسته بودند، مردند. فقط یک جوان زنده ماند. یک زائر که به عنوان دستیار کشیش آمده بود و به دنبال معرفت بود، ولی هنوز باید توسط معبد پذیرفته می شد. اون با ترس به راهبانی که برای اونا چایی و گزنه سرو کرده بود و همان اول کشته شدند نگاه می کرد. به گروه ضد خدای مرده پیوست و در میان آنها به مرتبه ی بالایی رسید. او شهر خود را ترک کرد و به سرزمین های امن رفت و قسم خورد که نه تنها جادوگران خدای مرده را از بین ببرد، بلکه به جادو خاتمه بدهد.
از طرفی Terrorblade و Magina دو پسر پیامبر بزرگ (Prophet) بودند که دارای قدرت الهی بودند. Terrorblade با قدرت زندگی پیوند دارد و Magina در دستانش انرژی دارد. در صورتی که Magina مدت زیادی با جادو در ارتباط باشد ، می تواند مقاومت بدنش را زیاد کند و به سرعتی تا سرعت نور دست پیدا کند. حالا که Terrorblade گرفتار تاریکی شده است، Magina برای رهایی برادرش به Sentinel ها پاسخ مثبت داده است. هر برخورد تلخی باعث می شود جوهره Scourge شیطانی غالب شود در آخر پس از موفقیت باعث بیداری دشمن و انفجار خود به خود از درون می گردد. این کینه در وجود او ماند و با خود عهد بست تا در برابر همه جاودگران مقاومت کند و آنها را از بین ببرد..