هیرو Bloodseeker Bloodseeker hero

Bloodseeker GCap.ir

Bloodseeker

نقش های هیرو:
Carry – Disabler – Jungler – Nuker – Initiator

اسکیل های هیرو:
Bloodrage
Blood Rite
Thirst
Rupture

 

داستان هیرو Bloodseeker:
این ضخصیت نه ومپایر است و یک خون آشام عادی، او برای خون می جنگد. Strygwyr ملقب به بلاد سیکر (جویای خون) یک شکارچی آداب تحریم شده است. سگ تازی از دوقلو های flayed ، از قله های پوشانده شده از غبار به نام قله های Xhacatocatl برای جستجوی خون ارسال شده است. Flayed ها کسانی اند که به مقدار زیاد از خون برای اشباح ماندن و آرام ماندن خودشان نیاز دارند. و اگر کشیشان از فلات بالا آن ها را راضی نکردند ، به زودی امپراطوری خود را از جنازه مردم آنجا خواهند ساخت. پس Strygwyr به دنبال قتم عام است . انرژی حیاتی از هر خون از طریق نشانه گذاری های مقدس در اسلحه و زره ی اون به او اجازه می دهد که بلافاصله به سمت دشمن حرکت کند . در طول این چند سال ، او برای نشان دادن انرژی یک سگ تازی باطل آمده است ; او در جنگ وحشی مثل یک شغال است.
در زیر ماسک بلاد سیکر، فشاری برای دفع خون است ، گفته می شود شما بعضی اوقات می توانید ویژگی های Flayer ها را در گرفتن تسلط مستقیم بر سگ تازی شان را ببینید. او اهمیتی به دشمن خود نمی دهد فقط کافیست خون در رگهای آن جریان داشته باشد تا طعمه مناسبی به نظر آید.