هیرو Bounty Hunter Bounty Hunter hero

Bounty Hunter GCap.ir

Bounty Hunter

نقش های هیرو:
Escape– Nuker
اسکیل های هیرو:
Shuriken Toss
Jinada
Shadow Walk
Track

داستان هیرو Bounty Hunter:
کشتن حرفه اوست ولی دشمنی شخصی ندارد و فقط برای پول میجنگد. او یک باج بگیر و راهزن معروف است که از طرف تیم Radiant دعوت به مبارزه علیه Dire شد. او که برای اینکار پول میگرفت با کشتن هر هیرو از طریق توانایی های خود پول بیشتری را از Radiant میگرفت. گفته میشود که کسی نمی تواند از دست او در برود زیرا با خنجری که روی کمر خود دارد دشمن را هدف میرود و میکشد. دشمنان او بیشتر از همه از مخفی بودن آن ابراز تنفر می کنند و این قابلیت زیرکی و مخفی شدن او باعث شده تا بیشتر دنیا خواهان به خدمت گرفتن او باشند. هزینه استخدام آن بالا ولی 100% کارآمد است.