هیرو Broodmother Broodmother hero

Broodmother GCap.ir

Broodmother

نقش های هیرو:
Carry – Pusher – Escape – Nuker

اسکیل های هیرو:
Spawn Spiderlings
Spin Web
Incapacitating Bite
Insatiable Hunger

داستان هیرو Broodmother:
او فرمانروای همه حشرات بود تا اینکه عاشق NYX شد. او پس از تبعید و ترک شهر خود، سال ها بود که او در راه های زیرزمینی و تنگ اطراف کوه هایی به نام Pyrotheos زندگی می کرد و در آن جای امن میلیون ها عنکبوت کوچک را پروش می داد تا بعدا به بالا برای شکار بفرستد. بعد از مدت ها پادشاه حرص و طمع ( همان Alchemist کوچک) این کوه را پیدا کرد و خواست که از آن ثروت بدست بیاورد، پس ابزار خود را در اطراف کوه پیاده کرد و می دانست هر دزدی بخواهد از این مسیر خطرناک رد شود حتما کشته خواهد شد. تا آن لحظه همه چیز در صلح و آرامش بود اما وقتی او خود را در محاصره بسیاری از کارگران و نگهبانان خوش مزه (!) دید خونش به جوش آمد اما هنوز سعی در فروکش کردن خشم خود داشت تا محیط سالم تری برای بچه های خود ایجاد کند!
او در نهایت از این وضعیت خسته شد و خواست تا ملاقاتی با رئیس داشته باشد، اما رئیس زیاد به مصالحه تن نداد و وقتی Broodmother شرایط را اینگونه دید او را در تار ابریشمی پیچید تا بعدا بدهد بچه های عزیزش بخورند! متأسفانه این پایان کار نبود بعد از این نسل جدیدی از مزاحمان بوجود آمدند. یکی از ماجرا جوهای دست و پا جلفتی که برای تحقیق آمده بود یکی از بچه های او را له کرد و در آن لحظه خشم بی پایانی در Broodmotherبوجود آمد. او با خود عهد بست تا دنیا را از شر هرگونه مزاحمی پاک کند و بتواند محیط امنی برای بچه های عزیزش بوجود آورد. او ددر میدان نبرد به دنبال عشق دیرین خود می گردد و همواره بچه های خود را تولید می کند تا به همه یادآور شود که تمام زندگی آن، عشقش و بچه هایش هستند.