Centaur Warrunner

هیرو Centaur warrunner Centaur warrunner hero

centaur warrunner GCap.ir

Centaur Warrunner

نقش های هیرو :
Durable – Initiator – Disabler – Nuker – Escape

اسکیل های هیرو :
Hoof Stomp
Double Edge
Return
Stampede

داستان Centaur Warrunner:
از قدیم در افسانه ها موجودی با بدن است و سری شبیه انسان رایج است. او یک حیوانی افسانه ای با بالاتنه ی انسان و پایین تنه اسب است که سختی و بقای آن زبان زد عام است. بهترین مکان برای این تانک در نبرد قسمت میانی و پیش قراول است جایی که میتواند از قدرت ها و توانایی ها خود در نزدیکی دشمنان استفاده کند. Warchief با کوبیدن پای خود در نزدیکی دشمنان آنان را برای چندین ثانیه متوقف میکند و یک زمان عالی به خود و بقیه متحدانش برای کشتن دشمنان میدهد.

او همچنان میتواند ضربه ای کشنده به دشمنانش وارد کند که بهای آن از دست دادن مقداری از سلامتی خودش است اما به علت شکیبایی و صبر زیادی که دارد انجام این عمل بیشتر به ضرر دشمن اوست تا خودش. بعلاوه این هیرو دارای یک توانایی انفعالی به نام بازگشت است که به دشمنانش که میخواهند به وی آسیب برساند خسارت وارد میکند و Warchief را به یک حیوان بسیار سخت و ریسکی تبدیل میکند. تنها دشمنان با قدرت ضربه بسیار بالا قادر به مقابله با ان هستند و این یک مزیت برای او شمرده می شود.