chaos knight gcap.ir

chaos knight gcap.ir

Chaos Knight

نقش های هیرو :
Carry – Disabler – Durable – Pusher – Initiator

اسکیل های هیرو:
Chaos Bolt
Reality Rift
Chaos Strike
Phantasm

داستان هیرو Chaos Knight:
او قبل از اینکه در جنگ های دنیای وارکرفت به شهرت برسد، یک جنگجوی بزرگ بود. جنگجویی که درهزاران جهان و در جنگ های بسیار زیادی جنگید. Chaos Knight زاده محلی دور در کنار رودخانه است. مکانی که قوانین مهم جهان در آن جا به وجود آمد. از بین تمام این افراد او پیرترین و خستگی ناپذیرترین بود. او مدت طولانی به دنبال فردی به اسم Light (همون Kotl خودمون) بود. مدت ها پیش Light ادعا میکرد که او فرمانده آن مکان است و از عهد خود سرپیچی کرد.

حال Chaos Knight به مکانی دیگر رفته. او تصمیم گرفت که هر کجا Light را پیدا کرد او را از بین ببرد. او همواره در حال تغییر مکان است و به دنبال هدفش میرود. او با اسب خویش به سمت جنگی جنون آمیز حرکت میکرد. او در مواقع لازم کپی های دیگر از خودش را صدا میزد و آن ها از مکان های دیگر به یکباره پیش او می آمدند و این مردان اسب سوار به سمت جنگ میرفتند و این یکی از خطرناک ترین قدرت ها در طبیعت بود. تنها زمانی جستجو پایان میابد که هیچ روشنایی در جهان وجود نداشته باشد و این زمان مرگ Chaos Knight است. و این دلیل دشمنی بی پایان او با keeper of the light است که در گذشته در مکالمات نبردها قابل درک بود.