هیرو Clinkz Clinkz hero

Clinkz GCap.ir

Clinkz

نقش های هیرو:
Carry – Escape – Pusher

اسکیل های هیرو:
Strafe
Searing Arrows
Skeleton Walk
Death Pact

داستان هیرو Clinkz:
سریع ترین اسکلت دنیای وارکرفت است. او به خاطر گناهانش توسط آتش سوزانده شد ولی بدلیل نفرینی که همراه خود داشت دوباره زنده شد ولی این بار قدرت گرفته از آتش. او می تواند تیر هایش را آتشین کند تا آسیب بیشتری برسانند. او توانایی نا پدید شده را دارد که به او کمک میکند سریع تر حرکت کند. قدرت اصلی او التیام کردن زخم های خود توسط گرفتن جان بقیه موجودات دنیا است که آنرا به یک شخصیت ترسناک در جنگ ها تبدیل میکند. بدنبال کامل شدن است و در این راه حتی یار های خود را نیز قربانی می کند. او توانایی حرکت با باد را دارد، اندام و استخوان های او کوچک است این خود به سرعت او کمک می کند. به صورتی که سریع ترین اسکلت بازی لقب گرفته است.