clockwerk Gcap.ir

clockwerk Gcap.ir

Clockwerk

نقش های هیرو :
Initiator – Disabler – Durable – Nuker

اسکیل های هیرو :
Battery Assault
Power Cogs
Rocket Flare
Hookshot

داستان هیرو :
از جمله قهرمانهایی که انسان نیست و یک شخصیت مکانیکی است. محصول تکنولوژی تحقیقاتی سلاح گوبلینی در جنگ قدیم ، Clockwerk Goblin Rattletrapبه داخل انبار ها و ذخایر پرتاب می شده تا وفتی که Sentinel ها آن را پیدا و خنثی کنند.

این گوبلین ها توانایی جنگی بالایی دارند. بدن آنها از انواع اسلحه های مختلف پوشیده شده است و می توانند انواع هدف های دور و نزدیک را از بین می برند. او می تواند خودش را به شکل قلاب در آورده و اهداف انفرادی را با دقت بسیار زیاد مورد اصابت قرار دهد. او یکی از بهترین نوکرهای نبردها است.