هیرو Dark Seer Dark Seer hero

dark seer GCap.ir

Dark Seer

نقش های هیرو :
Initiator – Jungler – Escape – Disabler

اسکیل های هیرو :

Vacuum
Ion Shell
Surge
Wall of Replica

داستان هیرو Dark Seer:

این قهرمان بسیار زرنگ  زمانی که نیاز دارد سریع است و استراتژی های بسیار هوشمندانه ای دارد. Dark Seer برای شکست دادن دشمنانش به هیچ شمشیر یا سلاح فیزیکی نیاز ندارد، او با قدرت ذهن خود این کار را انجام می دهد. استعداد های نهفته ای دارد که هیچ کس از آن با خبر نیست و می تواند یک نبرد شکست خورده را کاملا به نفع خود به پایان برساند.

او از محلی می آید که خودش آن را ” سرزمین پشت دیوار” معرفی می کند و Dark Seer هنوز یک غریبه در این سرزمین است و از جایی دیگر به مبارزه بزرگ آمده است.زمانی او ژنرال ارتشی بود و از god-king Damathryx محافظت می کردند.

اما در روز های آخر ارتش آن ها توسط یک نیروی بزرگ تر از آن ها در جنگ  Great Boundaries نابود شد. زمانی که او شکست قطعی را دید تصمیم عجیبی گرفت : تمام نیرو های دشمن را به سمت دیوار های پیچ در پیچی منحرف کرد. در آخرین لحظه که سربازان در حال دستگیری او بودند او انرژی جادویی از خود به صورت انفجار خارج کرد. تمام آن نیرو های دشمن در داخل این دیوار ها ناپدید شدند و زمانی که خودش چشم باز کرد متوجه شد که مردم خود را نجات داده است اما خودش در یک سرزمین دیگر است و هیچ راه بازگشتی هم نیست. اکنون او در تلاش است تا ثابت کند بهترین فرمانده و بهترین طراح استراتژی جنگ در کل جهان است و جنگ ها را بسیار زیبا کنترل میکند.