disruptor GCap.ir

disruptor GCap.ir

Disruptor

نقش های هیرو :
Support – Disabler – Nuker – Initiator

اسکیل های هیرو :

Thunder Strike
Glimpse
Kinetic Field
Static Storm

داستان هیرو  Disruptor:

در سده های بسیار دور برروی قله های Druud، جایی که همه می دانستند پر از وزش باد است، یک پسر بچه از تبار stormcrafter، به نام Thrall، اولین کسی بود که توانست علت باد های شدید تابستانی منطقه خود را کشف کند. محل زندگی آن ها سالیان درازی بود که توسط طوفان های فصلی و پادشاهان اطراف مورد حمله قرار می گرفت و جای سختی برای زندگی بود. این قبلیه بازمانده یک فرهنگ و تمدن قدیمی بود که تقریبا منقرض شده بود و آن ها به دانش هایی دسترسی داشتند که خودشان از وجود آن نا مطلع بودند. برای کسانی که در این دشت ها زندگی می کردند، آب و هوا به صورت یک مذهب درآمده بود و به عنوان دهنده و گیرنده حیات مورد حمد و ستایش قرار می گرفت و رعده برق هایی هم اتفاق افتاده بود که موجودات زنده را به هلاکت رسانده بود و این ترس آن ها را بیشتر می کرد.

اما او از هیچ چیز نمی ترسید و نسبت به محیط اطرافش خیلی کنجکاو بود. با روحیه ی جوانی که داشت شروع به قدم گذاشتن و گشت و گذار در مناطق آبا و اجدادی خود کرد، جاهایی که خرابه هایی بیش نبودند. او توانست به کتابخانه های مخفی شهر دست یابد و اشیای زنگ زده ی بسیاری را پیدا کرد. او چیزی را که لازم داشت برداشت و به قبیله خود بازگشت. بالاخره او توانست از مدل های موجود و شکسته شده در شهر تخریب شده، شبیه سازی کند و رعد و برق را هر زمان که اراده کرد برروی زمین بیاورد. قسمتی از این کار جادو بود و قسمتی مکانیک… او توانست با این کار نیروی مرگ و زندگی را به کنترل درآورد و از قبیله ی خود تا جایی که امکان دارد از شر متجاوزان محافظت کند و وظیفه ی خود را به درستی انجام داد.