dragon knight gcap.ir

dragon knight gcap.ir

Dragon Knight

نقش های هیرو:
Carry – Pusher – Durable – Disabler – Initiator – Nuker

اسکیل های هیرو:
Breathe Fire
Dragon Tail
Dragon Blood
Elder Dragon Form

داستان هیرو Dragon Knight:
او ترکیبی از افسانه اژدها و شوالیه های قهرمان است. پس از سال های افسانه در Eldwurm ، شوالیه Davion خود را دشمنی نا امید کننده دانست. پس از مدتی تغییراتی در او پدید آمد و او از این تغییرات ترسیده بود ناگاه دید که بال در آورده و پوست بدنش به مانند پوست خزندگان شده و تمام بدنش به شکل یک اژدها در آمد و Dragon Knight نام گرفت. او با این توانایی خود به از بین بردن دشمنان خود میپرداخت.

او پس از مدتی فهمید که از کشتن و قتل دیگران چیزی به دست نمی آورد و همچنین افراد Dire به او کلک زده بودند. پس به جایی رفت تا در تنهایی و صلح زندگی کند. او که از این مسئله ها بسیار ناراحت و خشمگین بود ، در جنگی که بین Radiant و Dire اتفاق افتاد به Radiant پیوست تا بتواند انتقام خود را بگیرد و هم چنین خدمتی نیز به مردم بی گناهی که قبلا به دستور Dire میکشتف کرده باشد. این حس انتقام در او نیرویی عظیمی ایجاد کرده و او را به یک قهرمان وحشی تبدیل می کند.