هیرو Drow Ranger Drow Ranger hero

Drow Ranger GCap.ir

Drow Ranger

نقش های هیرو:
Carry – Disabler – Pusher

اسکیل های هیرو:
Frost Arrows
Gust
Precision Aura
Marksmanship

داستان هیرو Drow Ranger:
او بخاطر سختی شرایط زندگی و بزرگ شدن بدون پدر و مادر دارای روحیه ای خشک است.او فرض و تیز بار آمد. Drow Ranger نامی است که به Traxex داده شده است.به صورت شوخی آمیز یک نام خوب و کوتاه برای مردم نسبتا تنفر آمیز Drow است.اما Traxex خودش یک Drow نیست. والدین او در یک کاروان راهزنان مسافر بودند که باعث خشم مردم آرام Drow شد و کاروان را قتل عام پر سر صدایی کردند. بعد از اینکه آن جنگ حل و فصل شد ، مردم Drow یک دختر کوچک که در واگن های نابود شده مخفی شده بود ، کشف کردند و توافق کردند که نمی توان آن بچه را کنار گذاشت. اون حتی زمانی کودکی خودشو در هنر هایی که داشت طبیعی جلوه داد هنرهای ارزشمند مثل:مخفیکاری،سکوت،ظرافت در روح وگرنه در بدن خود.اون ممکنه یکی دمدمی بوده است که به خانه ی مناسب خود برگشته است.اما هنگامی که اون بزرگ شد،با توجه به خانواده ای که در آن زندگی می کرد او فکر کرد که مثل اون ها زشت است ! ولی حقیقت این بود که در کل ویژگی های او صاف و مناسب ، کاملا عاری از زگیل و موهای زائد درشت بود .جدا از قبیله ای که در آنجا به انتصاب رسیده بود ، او آن جا را برای به تنهایی زندگی کردن در جنگل ترک کرد . مسافران گمشده ای که راهشان را از میان جنگل پیدا کرده بودند ، گاهی اوقات از یک ولگرد خانه بدوش زیبا که به آن ها از اعماق درختان جنگل خیره هست و هنگامی که آنها می خواهند به او نزدیک شوند ، شبیه یک رویا از آن ها دور می شود ، صحبت می کنند . لاغر و یواشکی ، Hot و یخی ، او مانند غبار در سکوت حرکت می کند . تو می شنوی زمزمه ای که می گوید تیرهای یخی اش در حال پیدا کردن قلب یک دشمن است، او یک عقده ای نیست. او به دنبال خالی کردن خشم خود و پیدا کردن مقصران سرنوشت شوم خود است.