هیرو Kunkka Kunkka hero

Kunnka GCap.ir

Kunkka

نقش های هیرو:
Carry – Disabler – Initiator – Durable – Nuker

اسکیل های هیرو :
Torrent
Tidebringer
X Marks the Spot
Ghostship

داستان هیرو Kunkka:
او از شخصیت هایی است که از آب قدرت گرفته، چون یک نیروی دریایی بوده. به عنوان دریاسالار نیروی دریایی بزرگ Claddish مامور شده بود تا جزایری که محل زندگی او بود هنگامی که شیاطین Cataract مناطقی هم نوا که مکان انسان ها بود را دزدیده بودند. پس از چند سال و افزایش جنگهای جسورانه و ویران کننده شیاطین و کشتی های آنها را به جزیره Trembling پرتاب کرد.

بدترین دشمن او که جزء شیاطین بود موجود عظیم به نام Tidehunter است که در جنگ هایی که با او داشته هنوز کسی پیروز نشده. او اکنون فقط فرماندار یک کشتی روح مانند است که برای از بین بردن دشمنان از آن استفاده میکند. او اکنون برای نابودی دشمنانش به خصوص Tidehunter تلاش بسیار زیادی میکند. حتی شایعه ای است که کونکا، تاید را در اعماق دریا بسته و زندانی کرده است.