lich GCap.ir

lich GCap.ir

Lich

نقش های هیرو :
Support – Nuker

اسکیل های هیرو :

Frost Blast
Ice Armor
Sacrifice
Chain Frost

داستان هیرو Lich:

در سده های بسیار دور و گذشته Thuzadkel انتخابی نداشت ، زیرا خود لیچ کینگ وی را باهدف ایجاد یک محافظ شخصی از جهان مردگان برگرداند . وی قدرت یخ های Northrend را دارد ، و به روش های گوناگون از حملات یخی برای کشتن حریفان استفاده می کند .

با کاوش کردن در علم جادو های یخی ، وی می تواند یخ را به صورت گوی فشرده ای دربیاورد و باعث شود که بعد از اصابت به حریف اول ، این گوی خود به دنبال شکار بعدی برود . این قاتل خونسرد حت به یاران خود نیز رحم نمیکند و در اولین فرصت آنها را برای بدست آوردن انرژی فدا می کند تا انرژی یا همان مانای مورد نیاز خود را کسب کند.