هیرو Lina Lina hero

lina Gcap.ir

Lina

نقش های هیرو :
Support – Carry – Nuker – Disabler

اسکیل های هیرو :

Dragon Slave
Light Strike Array
Fiery Soul
Laguna Blade

داستان هیرو Lina:

این قهرمان زن یک جادوگر آتشین معروف است که در سرزمین ها ولگردی می کند, هدف اصلی  Inverse برای ملحق شدن به Radiant پول بود.رقابت بین دوقلوهایی به نام Lina یا همان Slayer و  Rylai یا Crystal Maiden به صورت یک مبارزه تاریخی در منطقه زندگی شان درآمده بود. اگرچه Crystal Maiden خیلی ساده و بی تکلف بود اما slayer همیشه از او جلوتر بود و وجود آتشین او، او را باهوش و خطرناک ساخته بود. این دو فرزند برای پدر و مادرشان عذابی بیش نبودند، همیشه در حال جنگ و دعوا بودند تا وقتی که والدین آن ها فهمیدند اگر این دو را از هم جدا کنند اوضاع بهتر می شود.  را به پیش عمه صبورش که اهل جنوب بود فرستادند جایی که بسیار گرم بود و دمایش با او سازگار بود.

با ورود او به این منطقه و دیدن دختری به این زیبایی صف خواستگار ها در پشت خانه بوجود آمد که همه ی آن ها در دو حالت برمی گشتند یا انگشتان سوخته بود و یا ابروهایشان! Slayer شخصی با اعتماد به نفس و مغرور است و هیچ چیزی نمی تواند شعله او را خاموش کند.هرچند با تبدیل شدن هفته ها به ماه ها, و جنگیدن در طرف جنگجویان پاک و نترس حس مسئولیت را دربرابر World Tree را احساس کرد و وظیفه خود را بخوبی انجام داد.