هیرو Lion Lion hero

lion Gcap.ir

Lion

نقش های هیرو :

Support – Disabler – Nuker – Initiator

 

اسکیل های هیرو :

Earth Spike
Hex
Mana Drain
Finger of Death

 

داستان هیرو Lion :

این قهرمان جادوگری بود که از دین برگشت که عمیق تر در مطالعه هنر شیطانی شیرجه زده، این archmagus قدیمی سن توسط شورای Dalaran به لعنت محکوم شد. به عنوان آخرین رفت و آمد مکرر از فرار از مرگ، او انجام مراسم ممنوع و روح خود را فروخته شده به مناقصه Archimonde.
بدون اثری از شفقت و با یک ذهن پیچیده، او به دنبال مجازات به رفقای خود. او فرمان زمین به تلو تلو خوردن کسانی که مسیر خود را مانع با سنبله های تیز یا سبهنس اراده خود را از. هرگز مردد به نسخ دیگران به مصونیت از مجازات و نه تردید پاره دشمن خود را به سمت داخل با لمس کشنده، شیر خود را مانند یک درنده را دوست دارد انجام آن را همه را دوباره و دوباره.این شیر درنده با این که جسته کوچکی دارد اما در همه جنگ ها میتواند بسیار خطرناک باشد.