luna gcap.ir

luna gcap.ir

Luna

نقش های هیرو:
Carry – Nuker – Pusher

اسکیل های هیرو:
Lucent Beam
Moon Glaive
Lunar Blessing
Eclipse

داستان هیرو Luna:
او فرستاده ای از یک قوم مقدس است. لونا پیرو بی باک و مؤمن از الهه ماه، Elune است. او در کنار نگهبان در نبرد بی پایان برای پاک کردن زمین از معضل نامقدس مبارزه میکند. از طریق تلاش های دلیرانه او، او به عنوان بخش کوچک از قدرت عرفانی Elune صادر شده است.
گفته شده است که لونا قادر به ارتباط با نور ماه است، و همواره با هاله درخشان احاطه شده و به عنوان هاله او را همراهی می کند. لونا فانوس دریایی درخشان برای نگهبان، محافظ همیشه هوشیار است. ارتباط او با ماه، او را یک جنگحوی مهم در نبردها کرده که هر لحظه می تواند از ماه یاری بجوید.