هیرو Lycan Lycan hero

Lycan GCap.ir

Lycan

نقش های هیرو :
Carry – Pusher – Jungler – Durable – Escape

اسکیل های هیرو :
Summon Wolves
Howl
Feral Impulse
Shapeshift

داستان هیرو Lycan:
او از سرزمینی نه چندان غریب آمده است. Beastmaster و Lycanthrope هر دو از يک پادشاهي هستند و هر دوتا هم بايد در اوايل بچگي با پادشاه ناعادل به نام ” شاه آخر” همکاری میکردند. اما به نظر مي‌رسه که هيچکدوم از اهداف اون يکي خبر نداره، از اون جايي که حتي يک کلمه حرف هم راجع به هم تو بازي نمي‌‍زنند. Lycan دارای 4 قابلیت اصلی می‌باشد؛ با استفاده از Summon Wolves شما دستور کمک به گرگ ها را می‌دهید و بلافاصله دو گرگ به یاری شما می‌آیند. با بروزرسانی و lvl up کردن این قابلیت، گرگ های شما، زمانی که حمله نمی‌کنند نامرئی می‌شوند و می‌توانید دشمنان خود را به اینصورت غافل گیر کنید.

با استفاده از قابلیت Howl، دمیج هیروی شما با توجه به مقدار دمیج اصلی بیشتر می‌شود و می‌توانید برای چند ثانیه مقدار دمیج بسیار زیادی را به دشمنان خود وارد نمایید. با استفاده از Feral Impulse، مقدار دمیج و سرعت حمله شما در بازی بیشتر خواهد شد. با استفاده از Shapeshift که قابلیت اصلی Lycan نیز می‌باشد، شما تبدیل به گرگ می‌شوید و از سرعت حرکت، حمله و قدرت بسیار بالایی برخوردار می‌شوید و براحتی می‌توانید برای چند ثانیه دشمنان خود را شکار کنید. سرعت و قدرت را با این شخصیت تجربه کنید…