morphling gcap.ir

morphling gcap.ir

Morphling

نقش های هیرو:
Carry – Escape – Durable – Nuker – Disabler

اسکیل های هیرو:
Waveform
Adaptive Strike
Morph
Replicate

داستان هیرو :
او نه یک انسان نه حتی یک جسم زمینی است. مورفلینگ یک ستاره بوده است. برای قرن ها ستاره ی دنباله دار در آسمان ها می چرخید. محصور شده و وابسته به خورشیدی دور , در بند کشش نیروی جاذبه , این ستاره ی عظیم یخی در بین تاریکی بین دنیا ها میچرخید , متعجب از سرنوشت تاریک خودش.
در شرف آغاز جنگ باستانی Vloy , از آسمان سقوط کرد و ردی نورانی از خودش در آسمان شب به جا گذاشت , نشانه ای که هر دو ارتش آن را به فال نیک گرفتند! ستاره ی یخی شروع به ذوب شدن کرد و در همین حال جنگ در نزدیک رودخانه ای کوچک شروع شد. رها شده از وضعیت یخیه خودش , Morphling در یک جنگ باستانی متولد شد! یک نیروی بسیار قوی , بهره مند از قدرت امواج اقیانوس , دمدمی مزاج و بدون هیچ تعهدی.
اون وارد جنگ شد , به صورت غیر ارادی و به شکل اولین ژنرالی که جرات کرده بود پاش رو روی آب بزاره! , و اون رو کشت. همین طور که جنگجویان با لباس های مختلف با هم در جنگ بودن , Morphling خودش رو به شکل اون ها در میاورد و با این موجودات عجیب و نحوه ی زندگشیون بیشتر آشنا میشد. در یک لحظه یک سرباز , لحظه ی دیگر یک کماندار و حالا , یک اسب سوار , زمانی که آخرین سرباز کشته شد Morphling خودش رو به شکل تک تک اون ها در آورده بود , پایان جنگی باستانی شروع زندگیه Morphling بود. حالا اون تبدیل شده به یک جنگجوی تمام عیار که از هم پیمانانش در جنگ برای گمراه کردن دشمنان استفاده می کند…