هیرو Night Stalker Night Stalker hero

Night Stalker GCap.ir

Night Stalker

نقش های هیرو:

Carry – Initiator – Durable – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو:
Void
Crippling Fear
Hunter in the Night
Darkness

داستان هیرو Night Stalker:
شخصیت او پر از شایعه و افسانه است ولی کسی دقیق نمی داند این قدرت گرفته از شب، از کدامین شهر یا منطقه آمده .در مورد Night Stalker فقط داستان هایی وجود دارد و او در تاریخ وجود ندارد. داستان های کهن وبسیاری از او در هر نژاد و فرهنگی وجود داشته که میگوید که یک زمانی قبل از طلوع آفتاب بوده که موجوداتی بر شب حاکم بودند و تمام دنیا را از تاریکی و وحشت پر کرده بودند موجوداتی مثل Night Stalkers. در داستان ها گفته شده که در سپیده دم روز اول تمامی این موجودات جان خود را از دست دادند که از بینشان یکی نجات پیدا کرد.

او یک ارتش تاریک ناست ترور که Boogeyman بود ایجاد کرد و تا زمانی که تازه کارها وجود داشتند او برای ترساندن دشمنان از خودش ارواحی ظاهر میکرد او از این روش لذت میبرد او بدون تشویش و ترس حرکت میکرد. آنهایی که فراری بودند و به تاریکی پناه آورده بودند و یا هشدار ها رو جدی نگرفته بودن فهمیدند که Night Stalker ترسناک ترین خواب های هر کودکی جزئی از واقعیته. حال او به یکی از سرریع ترین و قوی ترین شخصیت ها تبدیل شده و همگی در شب ها مواظب تک تک قدم های خود هستند تا گرفتار او نشوند.