هیرو Ogre magi Ogre magi hero

Ogre Magi

نقش های هیرو :
Support – Nuker – Disabler – Durable – Initiator

اسکیل های هیرو :

Fireblast
Ignite
Bloodlust
Multicast

داستان هیرو Ogre Magi:

Ogre جانوری 2 سر نیرو های او اراده ی بیرون ریختن توانایی بالقوه اش برای تولید اجسام شعله و ایجاد انفجار هایی که دشمنانش را از پا در می آورد است .

با اصلیت طبیعی جنگجوی خود او به این قدرت رسید که در خودش عشق و دیوانگی نسبت به جنگ به وجود آورد وحشی بودن او نشئت گرفته از پتانسیل جادویی استکه او را آتشی مزاج کرده و به همین سبب قدرت جادو های او بیشتر می شود . یک نیروی بزرگ بر پایه ی قدرت بدنی و جادو در بدنش نهفته است