هیرو Omniknight Omniknight hero

Omniknight GCap.ir

Omniknight

نقش های هیرو Omniknight:
Support – Durable – Nuker

اسکیل های هیرو:
Purification
Repel
Degen Aura
Guardian Angel

داستان هیرو Omniknight:
او از ابتدای داستان یک فرد مهم بود. یکی از قدیمی ترین شخصیت های بازی. Pursit Thunderwrath یک شوالیه و جنگجویی قوی، کهن، متعهد و قسم خورده بود که جهت فرماندهی شوالیه­ های ارشد و بسیار مشهور کلیسا، پرورش داده شده بود. او تمام عمر خود را در خدمت علم لایتناهی الهی (Omniscince) سپری کرده بود. در تعهدش مبارزة مقدسی قرار داشت که تا دوران جوانی اش که قدرت جنگیدن و شجاعت زیادی داشت، هرگز آن را از خود نپرسید. اما پس از گذشت سال های طولانی از جنگ های صلیبی که شوالیه های ارشد او کشته شدند و به طور ناجوری در اطراف مسیرهای گِل آلود دفن شدند، او شروع به تفحص در مورد مفهوم عهد و پیمان خویش (که سبب تمام این جنگ ها بود) کرد. دلیل این جنگ ها که براداران هم پیمانش در آن وارد شده بودند، نافرمانی گروهی از موجودات پلید از اطاعت قدرت الهی بود که در جریان آن فرماندهان سپاهش به خاطر طاعون، آب نامسائد و نیز کمین سربازان دشمن از بین رفتند. او پس از تعمق و تفکر عمیق، از لشکرش جدا شد و پس از سفری طولانی به غاری پر پیچ و خم از صخره های Emauracus رفته و در آنجا به سرپیچی و قیام علیه کشیش های کلیسا پرداخت.

از آنجا که قبلاً هیچ شوالیه ای بزرگان کلیسا را مؤاخذه نکرده بود، آن­ها سعی کردند که او را به گودال قربانی پرت کنند که موفق نشدند (مجازاتی در گذشته بود که روحانیون مسیحی در مقابل کسی که سرپیچی می کرد، انجام می دادند). Purist برای مقابله با آن ها شروع به درخشیدن با نوری مقدس کرد به طوری که آن ها مشاهده کردند که قدرت الهی (Omniscince) برگزیده که خودش را برای او آشکار سازد. کشیش ارشد (The Elder Hierophant)، او را در سفر هفته ها به دالانی عمیق برد که یکی از مکان های بسیار مقدس برای تهذیب نفس و ریاضت بود. او مدت بسیار طولانی را در آنجا به سر برد. پس از خارج شدن او از این حالت، قدرت الهی یک پوسته محافظ ماوراء طبیعی را اطراف او ایجاد کرد که در برابر بلاهای آسمانی حفاظت شود. همچنین در آن روز از طرف قدرت الهی برای او قدرت و حقیقتی ویژه آشکار شد که می توانست توسط آن جهان را دگرگون کند (منظورش lvl6 هست). این داستان برای او به گونه­ای رقم خورد که هیچوقت نتواند آن روز را فراموش کند و سبب شد که برای بار دیگر هیچوقت ایمانش را مورد مؤاخذه قرار ندهد و بلاخره او به معنای تمام لشرکشی ها و جنگیدن هایش در طی این سال ها پی برد. بنابراین Pursit Thunderwrath همیشه با قدرت های ویژه اش که بدون شک از طرف قدرتی ماوراء طبیعی است؛ در جنگ ها می درخشد. او هم می تواند به تنهایی یک جنگجوی قوی باشد هم می تواند کمک شایانی برای دیگر همراهان به شما آید و این یک ویژگی کمیاب است.