Outworld Devourer

هیرو Outworld Devourer Outworld Devourer hero

نقش های هیرو Outworld Devourer:
Carry – Nuker – Disabler

اسکیل های هیرو Outworld Devourer:

Arcane Orb
Astral Imprisonment
Essence Aura
Sanity’s Eclipse

داستان هیرو:

عضوی از نژاد بالامقام و مقتدر , Harbinger(مخرب یا اسم دیگه OD) دور و اطراف دنیای خالی پرسه میزند , تنها نگهبان بازمانده از پادگانی در انتهای جهان!تشکیل شده از تکه های بریده شده کریستال در این دنیای خارجی , همیشه در حال خدمت , او سالیانه سال به آسمان ها چشم دوخته است , مراقبه کوچکترین حرکتی ماورای ستاره ها در شب های بی انتها! حک شده در اعماق تار و پود هوش او , الگوی همسانی نسبت به یک پیشگویی وجود دارد , موسیقی تاریکی که به وجود داشتن شیاطینی , ماورای چارچوب این هستی اشاره دارد , که توجه خود را به این دنیا معطوف میکنند! با معطوف کردن بیشتر توجهش نسبت به وظیفه ای که دارد , Outworld Devourer توجه خیلی کمی به اتفاقات نزدیک به خورشید داشت. اما در نهایت فریاد های باستانیان و همچنین احساس ترس روز افزونی که از درون و بیرون داشت , او را وادار به پرواز به سمت خورشید و سیاره های در جنگ فرستاد. جایگاه خود هاربینجر در پیشگویی ها غیر قابل انکار است , بعضی ها اون رو نشانه ی شروع گرفتاری ها و مشکلات میدانند , اما حضور او به تنهایی به اندازه ی کافی مشکل ساز است