هیرو puck puck heroPuck

نقش های هیرو :
Initiator – Disabler – Escape – Nuker

اسکیل های هیرو:

Illusory Orb
Waning Rift

Phase Shift

Dream Coil

داستان هیرو Puck:

پس از تلاش بسیار sentinel  ها در یافتن برای قهرمان هایی که به آن ها در شکست دادن Scourge کمک کنند, سرزمین گمشده Faerie Dragon های نیرومند را پیدا کردند.

پس از اینکه Sentinel در مورد جنگ به ملکه آنها توضیح دادند, او  نگهبان شخصی خود را فرستاد. با وجود اینکه کوچک بود, ثابت کرد قدرت زیادی دارد و با توپ های جادویی دشمنان را منفجر می کرد. قادر بود لشگری از دشمنان را مبهوت سازد. دشمنان او درس گرفتند که جسته قهرمان در جنگ معنایی ندارد.