هیرو Pudge Pudge hero

Pudge GCap.ir

Pudge

نقش های هیرو:
Disabler – Initiator – Durable – Nuker

اسکیل های هیرو:
Meat Hook
Rot
Flesh Heap
Dismember

داستان هیرو Pudge:
کثیف، چاق، متعفن، زشت و شاید کند. این ویژگی های ظاهری قصاب معروف قصه هاست. در سرزمین های Endless Carnage دورتر به سمت جنوب Quoidge فردی فربه شب ها به طور خستگی ناپذیری دست به کار هایی خطرناک میزند. با ستون فقراتی خمیده و احشائی (اندام درونی) افتاده قطعه قطعه میکند و دل و روده ها را در می آورد به طوریکه میدان نبرد میتواند در سپیده دم نمایانگر این جرایم باشد. در این سرزمین نفرین شده، هیچ پوسیدگی و تجزیه ای رخ نمیدهد. هیج لاشه ای درون زمین تجزیه نمیشود و مهم نیست که چقدر قبر را عمیق حفر کرده باشید. پرندگان مردار خوار به آنها هجوم می آورند کسانیکه که به او (Pudge) نیاز دارند تا وعده ی غذایشان را برایشان تکه تکه و ریز کند. او همیشه گرسنه است و سیری ناپذیر.

قصاب خپل تیغه هایش را هر بار تیز میکند و هر چقدر از آنها بیشتر استفاده کند آنها تیز تر و برنده تر میشوند. ســـوییت…ســـوییت…تـــنک با این صدا گوشت از استخوان جدا میشود؛ تاندون ها و رباط ها مانند یک کاغذ مرطوب به راحتی پاره میشوند. و مانند همیشه Pudge آنها را برای مغازه قصابی مزه میکند و این از یک لقمه ماهیچه در اینجا و یک جرئه خون در آنجا شروع میشود…و در نهایت فکش را با فشار و بسیار عمیق درون سخت ترین Torso فرو میکند مانند سگی که دندانهایش را به یک چیز کهنه میساید. مانند یک ماشین درو از Pudge بترسید. او در نبردها به دلیل هوک های دردناکی که از اعماق تاریکی ها به سمت دشمنان پرتاب می کند باعث شده تا همشه همه افراد مواظب یکدیگر بوده و آماده برای کمک باشند.