razor GCap.ir

razor GCap.ir

Razor

نقش های هیرو :
Carry – Durable – Nuker – Pusher

اسکیل های هیرو :

Plasma Field
Static Link
Unstable Current
Eye of the Storm

داستان هیرو Razor:

این هیرو قدرتش متصل به رعد و برق است در میان سمبل های قدرت underscape تیق رعد و برق ریزور یکی از قدرتمند ترین هاست با شلاق خود از رعدوبرق. او نگهبان ماز تاریک است که محل نگهداری از روح های مرده و موجودات جهنمی است ریزور از بالا
به روح های درون ماز نگاه می کند و با به حرکت در آوردن رعد و برقی که کنترل میکند

به طور خیلی سریع روح هارا شکنجه میکند و آن هارا به سمت سرنوشتشان هدایت میکند او با عجله روح هارا به سمت خروجی درخشان یا چاله تاریکی بی وقفه میفرستاند روح های مردگان با توجه به هوش , حیله گری ,و پشتکار خود در آن جا طبقه بندی شده اند. هر کسی از پس اینکار سنگین یعنی نگهداری از ماز تاریک بر نمی آید فقط ریزور , تجسم ابدی قدرت
با تسلط به نیرو های باور نکردنی رعد و برق از پس اینکار بر می آید با این حال کمی طول میکشد که ریزور در کارش به رضایت کامل برسدولی بالاخره خواهد رسید.