riki GCap.ir

riki GCap.ir

Riki

نقش های هیرو :
Carry – Escape – Disabler

اسکیل های هیرو :

Smoke Screen
Blink Strike
Cloak and Dagger
Tricks of the Trade

داستان هیرو Riki:

این قهرمان یعنی ریکی در سلسله ی بزرگ Tahlin و از خانواده سلطنتی متولد شد. به نظر میرسید که برای هنر غیب شدن ( Invisibility ) متولد شده بود. این هنری بود که او با تلاش فراوان کسب کرده بود و برای بهبود آن تلاش میکرد. این توانایی او را در شبی که مردم سلسله آن ها به ایشان خیانت کردند و خانواده او را قطعه قطعه کردند کمک کرد تا جان او را نجات دهد.

او با دودی که داشت دشمنانش را silence میکرد و با خنجری که در دست داشت گلوی آنها را می شکافت. او هم اکنون با نام Stealth Assassin می جنگد تا روزی بتواند انتقام خانواده خود را از قاتلانشان بگیرد و تنها هدف او این می باشد.