هیرو Silencer Silencer hero

نقش های هیرو Silencer:
Carry – Support – Disabler – Initiator – Nuker

اسکیل های هیرو Silencer:

Arcane Curse
Glaives of Wisdom
Last Word
Global Silence

داستان هیرو:

عضوی از هفتمین و آخرین نسل نژادی محافظه کار , Nortrom توسط گروهی باستانی به نام Aeol Drias پرورش یافت تا تبدیل به بزرگترین ساحری که جهان تا به حال به چشم خود دیده شود.
او منتحب بود , ثمره ی 200 سال تفکر و جستجو , ساحری که افتخار رو برای گروهش و ویرانی را برای دشمنای قسم خورده اش به ارمغان میاره , شوالیه های فُلد!
بزرگ شده به همراه جادوگران جوان دیگر در اردوگاهی در تپه های هاژادال ( Hazhadal ) , معلمان او منتظر ظهور توانایی های او بودند.
در حالی که شاگردان دیگر استعداد های خود را در عناصر دیگر از نظیر آتش , یخ و یا ورد خوانی تکمیل میکردند نورترم در سکوت و بدون هیچ تمایل و استعدادی توانایی استفاده از هیچ جادویی را نداشت.
زمانی که روز امتحان نهایی شد او هنوز جادوی خودش رو پیدا نکرده بود. علی رغم میل باطنی , در حالی که بقیه به او میخندیدند , معلمانش او را سرزنش کردن.
” تو یک ساحر نیستی! ” جادوگر ارشد این رو گفت. با این حال , نورترم از تلاشش دست نکشید!
در روز امتحان او با تمام جادوگرای دیگه جنگید و همه رو شکست داد و استادانش از این مبارزات درس بزرگی گرفتن!
دسترسی به جادو نداشتن بزرگترین جادوست! نورتروم تمام جادوگرای حریفش رو ساکت میکرد و توانایی استفاده از جادو رو از اونا گرفت و بعد تو یه مبارزه ی تن به تن اونا رو شکست میداد تا زمانی که به تنهایی به عنوان قهرمان Aeol Drias شناخته شد و پیشگویی که در مورد اون
وجود داشت به حقیقت پیوست.