هیرو Slardar Slardar hero

Slardar

نقش های هیرو:
Carry – Durable – Initiator – Disabler – Escape

اسکیل های هیرو:
Sprint
Slithereen Crush
Bash
Amplify Damage

داستان هیرو Slardar:
او یکی از نگهبانان گنجینه های عظیم شهر های غرق شده و ثروتمندان دفن شده در اعماق دریاهاست . در خلیج بدون نور و عمیق اقیانوس بی پایان،اسلاردار نور فریبنده ی خودرا با خود به اتاق های مخفی گنج می برد. دزدان زیر آب که جادوگران میفرستند، توسط درخشش دوستانه او به پایین میروند و هرگز بر نمی گردند.

او کاملا وفاداره و ذات کم حرف او اسرار بزرگ بیشتر جاهای مخفی دریاها رو حفظ میکنه. با وجود درد و سختی که روشنایی روز برای اون بوجود میاورد، او به آبهای کم عمق می آید تا به شناسایی و اکتشاف دشمنان بپردازد تا مطمئن شود کسی درباره اعماق در حال توطئه چینی نیست.
گاهی اوقات هم بیرحمانه بدنبال کسان بسیار کمی که جرات کرده اند از گنج های غرق شده چیزی بدزدند می افتد و آنها نمیدانند که با چه چیزی مواجه خواهند شد.