slark GCap.ir

slark GCap.ir

Slark

نقش های هیرو :
Carry – Escape – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو :

Dark Pact
Pounce
Essence Shift
Shadow Dance

داستان هیرو Slark:

در سده های بسیار دور در تاریک ترین و عمیق ترین نقاط از اقیانوس موجودی وحشتناک به نام اسلارک بر خواست چندی شکل واقعی او را دیده اند ولی کسی محل زندگی او را نمی شناسد!
او سایه ها را جایی برای قدرت گیری و تجدید حیات قرار میدهد او در هر حمله قوی تر و دشمن ضعیف تر میشود.

کسانی که میخواهند فرار کنند گرفتار این شبح هولناک خواهند شد او عهد و پیمان خود با تاریکی را برای شکستن قدرتمند ترین ها استفاده میکند او در هر گوشه ای از زمین مشغول جنگ هایی بزرگ است او از عمیق ترین نقاط برای پیدا کردن یادگاران باستان آمده و به هدف خود خواهد رسید