sniper GCap.ir

sniper GCap.ir

Sniper

نقش های هیرو :
Carry – Nuker

اسکیل های هیرو :

Shrapnel
Headshot
Take Aim
Assassinate

داستان هیرو Sniper:
این قهرمان یک شکارچی بسیار حرفه ای بود و داستان زندگی پر ماجرای او این گونه شروع شد با چشم به جهان گشودن او در کوهستان ها و Kardel Sharpeye در دره های کوهستان های Knollen متولد شد مکانی که در آنجا چیز های عجیبی شکار میکردند

و در شکار بسیار مهارت داشتند وبه همین صفات معروف بود. Sharpeye یکی از بهترین شکارچیان بود و همیشه در ارتش این شهر حضور داشت .Sharpeye سلاحی مخصوص برای خود درست کرد و از آن در جنگ ها و نابودی دشمنان خود استفاده کرد و خود را اسنایپر نامید و قدرت بسیار عجیبی در تیراندازی از فاصله های بسیار دور داشت.