Spirit Breaker

هیرو Spirit Breaker Spirit Breaker hero

Spirit Breaker

نقش های هیرو:
Carry – Initiator – Disabler – Durable – Escape

اسکیل های هیرو:
Charge of Darkness
Empowering Haste
Greater Bash
Nether Strike

داستان هیرو Spirit Breaker:

این هیرو  یک موجود تبعید شده از قبیله اسپیریت هوف ها . او به خاطر رانده شدنش ، از آنجا دور شد . باراتروم از روح های سرگردان برای زنده نگه داشتن خود تغذیه می کرد . قرن ها سرگردان و بی هدف بود . تنها و سیاه بخت . Lich King باراتروم را پیدا کرد و او را برای خود استخدام نمود . سرعت غیر طبیعی و قدرت شبح مانند باراتروم ، او را از بند رها کرد.

فانوسش او را قادر کرده بود تا بتواند به دشمنانش انرژی زیادی وارد کند و آنها را به صورت ناگهانی به سمت عقب پرتاب کند .با این توانایی ها او می توانست فاصله بین خود و اهدافش را در عرض چند ثانیه بپیماید . او برای یک هیرو می تواند بیشتر از یک دشمن به شمار آید.