هیرو Storm spirit Storm spirit hero

نقش های هیرو:
Carry – Escape – Nuker – Initiator – Disabler

اسکیل های هیرو Storm Spirit:

Static Remnant

Electric Vortex

Overload

Ball Lightning

داستان هیرو Storm spirit:

Storm Spirit به معنای واقعی کامه یک نیروی طبیعت است نیروی وحشیه باد و آب و هوا جمع شده در قالب یک انسان،خشن و بی ادب، خوشگذران، غیر قابل کنترل! با نشاط مثل یک عموی مورد علاقه. او انرژِ را میشکند. داستان او هم غم انگیز است.نسل پیش، در دشت های فراتر از کوه های ندبه مردمانی خوب در قحطی و خشکسالی به سر میبردند.در آن زمان یک عنصر شناس ساده به اسم “Thunderkeg” با استفاده از یک طلسم حرام به احضار روح از طوفان برای درخواست باران غضبناک از این دنیای فانی .طوفان آسمانی شناخته شده به اسم Raijin کل زمین را با باد و سیل شست .Thunderkeg با طوفان آسمانی در تقارن نبود حداقل تا زمانی که طلسم خودکشی که سرنوشت خود را جعل کرد او طوفان  آسمانی در قفسی در بدن خود را اسیر کرد.Thunderkeg با Raijin آمیخته شد و تبدیل به انرژی دیوانه ای به نام jovial Raijin Thunderkeg شد که در این دنیای فیزیکی راه میرود. Raijin Thunderkeg یا the Storm Spirit هیرویی Intelligence که قابلیت اتک از راه دور دارد با به دست داشتن عنصر برق با قابلیت جابجایی سریع بسیار قدرتمند در درگیری ها و پتانسیل قوی شدن تعادل خوبی میان توانایی هایش برقرار است.