هیرو Sven Sven hero

Sven GCap.ir

Sven

نقش های هیرو:
Carry – Disabler – Initiator – Durable – Nuker

اسکیل های هیرو:
Storm Hammer
Great Cleave
Warcry
God’s Strength

داستان هیرو Sven:
اسون خود یک مبارز و یک شوالیه است، او فرزند یک شوالیه سلحشور وکه عضو قبیله Radiant است و از بدو تولد طرد شده است. او در تنهایی و با مراقبه و آموزش رشد یافته و جزو قوی ترین شخصیت های دنیای وارکرفت شناخته می شود. او به طور مصمم از سرگردانی های خود بیرون آمده است تا از بی گناهی و قداست در برابر شر و پلیدی محافظت کند .
شمشیر عدالتش برای از بین بردن تمام پلیدی ها و برای مقابله با قبیله Dire به قدرت مقدسی مجهز است و با توانایی منحصر به فردش که قدرت خدا نام دارد تمامی انرژی ها و نیروی ها را برای نابودی دشمنش تحت کنترل و تسخیر خود در می آورد. نقطه ضعف او که همان نقطه قوت اوست خشم زیاد در برابر بی عدالتی و ظلم است که به او قدرت خدا را می دهد.