هیرو Techies Techies hero

نقش های هیرو Techies:
Nuker – Disabler

اسکیل های هیرو Techies:

Land Mines

Stasis Trap

Suicide Squad, Attack!

Remote Mines

داستان هیرو:
در افسانه های شهرDredger’s Bight، هیچ بزینسی بیشتر از Techies Demolitions (متخصص های ویرانی) مورد فحش واقع نشده  البته، Dredger’s Blight دیگه وجود خارجی نداره. همینطور Toterin و حتی Trapper Town. در حقیقت، اگه کسی
نگاهی به تاریخچه Techies بندازه، احتمالا متوجه میشه که بعد از اینکه Techies میان، شهرها ناپدید میشن.
مثل هر مصیبت اجتناب ناپذیر اطراف Techies، نابودی Dredger’s Bight با یه اختراع شروع شد. با هدف طراحی راهی امن تر برای منفجر کردن مین های زیر شهر، متخصص های مواد منفجره، Squee،Spleen، و Spoon ، عجیب ترین سازه شونو اختراع کردن : یه دکمه که وقتی فشرده بشه، یه دستگاه رو از فاصله خیلی دور فعال میکنه تا فتیله رو روشن کنه.
مشتاقانه برای امتحان کردن اختراعشون، بشکه بعد بشکه پر از مواد منفجره کردن، تا اینکه همه ی کارگاه کوچکشون با بمب های از راه دور پر شد. از کُپه بمب، اونا یدونه بشکه برداشتن و اونو توی یه دشت دور دفن کردن. به محض این توی یه گودال پناه گرفتن، Spleen دکمه رو فشار داد. هیچ اتفاقی نیفتاد. گیج شد؛ بلند شد و اینقدر دکمه رو فشار داد تا در نهایت، انفجار به چاله توب دشت ایجاد کرد. خوشحال و سرافراز، چرخیدن به سمت خونه که یه موج بزرگ صدا، اونا رو به عقب پرت کرد.
گیج شده بود گوش هاشون از انفجار غیرمنتظره سوت می کشید، آنها در بخار تیره و بد بو جمع شدند تا دودی که از جایی که یه روز کارگاهشون اونجا بود رو ببینن. تیکه های سنگ و چوب از آسمون میبارید. اونا فقط یه سوال داشتن: چطور میتونن یه انفجار بزرگتر درست کنن؟؟