terrorblade GCap.ir

terrorblade GCap.ir

Terrorblade

نقش های هیرو :
Carry – Pusher – Nuker

اسکیل های هیرو :

Reflection
Conjure Image
Metamorphosis
Sunder

داستان هیرو Terrorblade:

این قهرمان کسی بود که در فاضلاب ها برای خود امپراطوری درست کرد و هیچ کس در فاضلابات حق حرف زدن و انتخاب نداشت او خیلی روی حرکات شمشیر خودش کار کرد تا سعی کند سرعت خودش به آخرین حد برسونه Anti Mage بردار دوقولوی او بود که توانست خودش را از فاضلابات بکشه بیرون .

و یک آدم درست بشه او سعی کرد تا مقابل شیاطین و جادو های آنها بایستد و توانست کاری کنه که دیگر نتوانند جادو کنند شیطان دست به کار شد و Soul را بر علیه برادرش به حرکت در آورد و به Soul قدرت های جادویی زیادی داد و او را به رویای همیشگیش رساندو رویای او چیزی از نهایت سرعت نبود