هیرو Tinker Tinker hero

نقش های هیرو Tinker:
Carry – Nuker – Pusher

 

اسکیل های هیرو Tinker:

Laser

Heat-Seeking Missile

March of the Machines

Rearm

 

داستان هیرو Tinker:

تینکر و خاندان کوچکش به هوشه بسیار زیادشون و مهارتشون در استفاده از جادو معروفند.
در واقع اونا به کمکه هوششون زنده اند , و فقط از جادو هایی استفاده میکنند که از لحاظ عقلانی درست و صحیح است.
حتی این خودداری هم باعث بروز مشکلاتی شده است , همون طور که Boush میتونه گواهی بده.
زمانی که یکی از کاشفان قوانین طبیعت بود , او به همراه گروهش در حال جست و جو و تحقیق در مورد قوانین طبیعت بود که آزمایشگاهی زیر زمینی را نزدیک خرابه های تپه بنفش پیدا کرد.
در حالی که دیگران تینکر و یارانش رو مسخره میکردن , تینکر و همکاراش پرتالی دروازه به دنیایی دیگر رو که از درک و فهم همه خارج بود رو پیدا و باز کردند و در وهم و خیال و خواب خود فرو رفتن.
مه ای تیره از داخل غار برخواست و آن را در تاریکیه خود که ترس و وحشت از اون ساطع میشد احاطه کرد.
Boush به تنهایی و توسط هوش و اسباب و وسایلی که داشت تونست فرار کنه , تنها تینکری که از حادثه ی تپه ی بنفش زنده بیرون اومد!