هیرو Tiny Tiny hero

Tiny GCap.ir

Tiny

نقش های هیرو:
Carry – Nuker – Pusher – Initiator – Durable – Disabler

اسکیل های هیرو:
Avalanche
Toss
Craggy Exterior
Grow

داستان هیرو Tiny:
چندین سال قبل تکه سنگی کوچک در بین شخصیت های دیگر پیدا شد که در آن راز ها وشگفتي هاي زيادي نهفته بود. ساخته شده از تخته سنگ های Ashenra جایی که غول های سنگی از کوهستان متولد می شوند Tiny به دنیا آمد. غول کوچکی بود اما قدرتی مثل یک کوه داشت اما اکنون او به غول سنگي بزرگي تبديل شده که به دنبال سوال هاي زيادي درباره خودش است : توانايي هاي او براي چه استفاده ميشود ؟ آيا او از يک تکه سنگ در کارگاه سفالگري متولد شده يا يک تکه از چهره الهامي Garthos است ؟
اين سوالات از او غولي سرگردان ساخته وکنجکاوي بي حد ومرزش مشوق اوست. براي پيدا کردن ريشه واقعي خود و مردمي مانند خودش به صورت مداوم در حال حرکت در جهانی نا آشنا است ،او برخلاف صخره ها وسنگ های دیگر شرايط جوي باعث رشدش مي شود و این باعثث رعب و وحشت دیگران می شود و به خاطر همین به آن غول سنگی می گویند.