Treant Protector

هیرو Treant Protector Treant Protector hero

Treant Protector GCap.ir

Treant Protector

نقش های هیرو:
Support – Initiator – Durable – Disabler – Escape

اسکیل های هیرو:
Nature’s Guise
Leech Seed
Living Armor
Overgrowth

داستان هیرو Treant Protector:
این شخصیت تنهای موجود با بنیان درخت است. ترینت عاقل هنگام حمله Burning Legion تقریباً کوچک بود. طی هزاران سال او بزرگ و قوی شده بود و از جمله Sentinel قوی محسوب می شد.
در حال حاضر او یک نیروی قوی در جنگل است. او می تواند با استفاده از نیرویش هم پیمانانش را در جنگل مخفی کند، توسط خود جنگل و با یک سلاح زنده یعنی شاخه های درخت انگور یاری می شود.
شاخه های تاک دشمنانش را به طور کشنده ایی در بر می گیرند تا Rooftrellen آنها را دستگیر و با دستان قدرتمند خود نابود کند. بعضی از هیروها مثل Timbersaw جزو دشمنان آن هستند که حتی در بعضی مکالمات دیرینه خود به همدیگر اشاره می کردند.