هیرو Undying Undying hero

undying GCap.ir

Undying

نقش های هیرو :
Support – Durable – Disabler – Nuker

اسکیل های هیرو :
Decay
Soul Rip
Tombstone
Flesh Golem

داستان هیرو Undying:
او شخصیتی از مرگ برگشته است. رسیدگی کردن به یکی از کثیف ترین و پست ترین اشخاص و رویارویی شدن با او مصادف است با مواجه شدن با نوچه های زامبی وی.Dirge(لقب Undying به معنی سرود عزا) در یکی از دور دست ترین مناطق غربی برای خدمت به لیچ کینگ سرگردان بود اما او موفق به کشف یک مکان در میان انبوهی از اجساد مرده شد،اجسادی که بر اثر طاعون مرده بودند.

زمانی که او هنوز در حال بررسی این اوضاع ناخوشایند بود او و باقیمانده Scourge در بیم و هراس بودند. اما چیزی که باعث بالابردن یک غول کوچک فاسد(فاسد از نظر پاکی جسمی نه روحی) و پخش کردن طاعون آن در بین تمامی دشمنانش میشود مسلما بسیار قدرتمند است و شاید به Scourge تحریکی که آنها برای کامل کردن استیلای کفر آمیز و نامقدس خود می خواهند یک بار برای همیشه بدهند. شخصیت زامبی یک شخصیت کثیف، پلید و  مغرور است که برای خود و نوچه هایش همه کار می کند.