ursa GCap.ir

ursa GCap.ir

Ursa

نقش های هیرو :
Carry – Jungler – Durable – Disabler

اسکیل های هیرو :

Earthshock
Overpower
Fury Swipes
Enrage

داستان هیرو Ursa:

این قهمان یک جنگجو قوی می باشد , قدرمتند ترین عضو یکی از قبیله های خرس ها هست, از هم نوعان خودش و سرزمین خودش دفاع میکنه. در طول زمستان, وقتی مادر ها میخوابند یا از توله های خود پرستاری میکنن , مرد ها در سرزمین خود به شکل خستگی ناپذیری گشت میزنند , مدافعانی هوشیار از راه های باستانی خود مراقبت میکنند.شایعه ای از به وجود امدن یک شیطان به گوش خیلی ها از جمله اورسا رسیده است ,

اورسا فراتر از مرز های سرزمین خود که با درخت های وحشی پوشیده شده میرود. به قصد پیگیری و نابود کردن این تهدید , قبل از اینکه هم نوعانش در خطر بیوفتند. اون یه موجود پر افتخاره با یک روح قوی و روشن , کاملا قابل اعتماد و یک مدافع و دوست ثابت است و میتوان به او بطور کامل اعتماد کرد.