هیرو Visage Visage hero

نقش های هیرو Visage:
Support – Nuker – Durable – Disabler – Pusher

اسکیل های هیرو Visage:

Grave Chill

Soul Assumption

Gravekeeper’s Cloak

Summon Familiars

داستان هیرو Visage:

یک هیروی غیر عادی است. اگرچه وضعیت فعلی  Intelligence است اما او بیشتر در دسته ی هیرو های Strength Tank و همچنین Agility حساب میشود تا هیروهای هم گروه خودش. Grave Chill  به وسیله کند کردن سرعت حرکت دشمنان به او توانایی تعقیب و کشتن آنها را میدهد. بوسیله ی توانایی Soul Assumption از کریپ های مرده اطرافش چه دشمن و چه متحد قدرت میگیرد از خسارت و قدرت بازیابی Healing که او از این توانایی میگیرد او را نامحدود میسازد و میتواند از آن برای اذیت و آزار در Lane  استفاده کند. ترکیب دو مهارت اولیه این هیرو یعنی Soul Assumption و Grave Chill او را به یکی از خطرناک ترین جنگنده های دورزن تبدیل میکند. از نظر تدافعی توانایی سوم این هیرو به نام  Gravekeeper’s Cloak او را برای کشته شدن به یک هدف سخت برای دشمنانش تبدیل میکند و از تمام خسارت هایی که به وی وارد میشود کم میکند و سلامتی متحدانشان را در مدت زمان خاصی بازیابی میکند. Visage میتواند تعدادی Familiar  را فرابخواند که به او توانایی Damage بیشتری میدهد و به او در ٱمر متوقف کردن دشمنان و دیده بانی در حین پروار کمک می کنند. بازیکنان این هیرو معمولا روی اینکه چطور اون رو سخت و تونایی باز یابی سلامتیش را زیاد کنند تمرکز میکنند و این عمل او را به یک هیرو دورگه Intelligence و Tank به همراه بالا بردن قابلیت های فیزیکی آن برای ضربه زدن به دشمنانش تبدیل میکنند.