هیرو weaver weaver hero

weaver GCap.ir

Weaver

نقش های هیرو :
Carry – Escape

اسکیل های هیرو :

The Swarm
Shukuchi
Geminate Attack
Time Lapse

داستان هیرو Weaver:

این قهمران یک بافنده است اساس و تار و پود خلقت نیاز به مراقبت دائم داره , مبادا که رشته رشته بشه , چون در این صورت دنیا رو به نابودی میره!این کار Weaver هاست که از استخوان بندیه دنیا محافظت کنن و هر جایی رو که آسیب دید ترمیم کنن.اونا همچنین دنیا رو در برابر موجوداتی که در مکان های مختلف تخم میزارن محافظت میکنن , تخم هایی که در صورت رسیدن هر کدومشون میتونن یک دنیا رو ببلعن!اسکیتسکر یک ویور رده بالا بود که وظیفه اش محافظت از تکه ای کوچک از ساختار دنیا بود.ولی , این کار برای او راضی کننده نبود , به نظر اون دیگه زمان محافظت از ساختار گذشته بود.

اون میخواست کارهای بیشتری جدا از محافظت انجام بده! اون میخواست دنیای خودش رو بسازه!اون کار خودش رو با دستکاریه ساختار قلمرو کوچیکی که داشت شروع کرد , اما هیجان اینکار اعتیاد آور بود و کمکم کار هاش گستاخانه تر شد و در مقابل وظایف اصلیش قرار گرفت.محافظان با دیدن کار های اون اومدن و دنیای اسکیتسکر رو تکه تکه کردن , از نو دوختن و دوباره اون رو بوجود آوردن بدون اینکه به اسکیتسکر بگن!اسکیتسکر خودش رو تنها میدید , جدا از هم نوعانه خودش , شرایطی که برای هر Weaver ای عذاب آور بود.ولی اون به خودش اومد! چون دیگه آزاد بود , آزاد تا هرکاری رو که میخواد انحام بده و از نو شروع کنه!مواد خامی که برای ساختن یک دنیای جدید نیاز داشت در اطرافش پیدا میشد , تنها کاری که باید انجام میداد پاره کردن شکاف های این دنیا و از بین بردن اون بود و وظیفه خود را بدرستی انجام داد .