windrunner GCap.ir

windrunner GCap.ir

Windranger

نقش های هیرو Windranger:
Disabler- Nuker – Support – Escape

اسکیل های هیرو Windranger:

Shackleshot
Powershot
Windrun
Focus Fire

داستان هیرو Windranger

جنگل هاى غربى به خوبى از اسرار خود محافظت مى كنند. يكى از اين اسرار Lyralei ، استاد كمان دار جنگل و فرزند مورد علاقه باد، است. الان او با اسم Windranger شناخته شده است. خانواده او در شب به دنيا آمدن و در اثر طوفان كشته شدند. خانه آن ها توسط باد نابود شد و وسايل ان ها در باد پراكنده شد. فقط فرد تازه متولد شده در اين زمين هاى مرگ و نابودى زنده ماند. در آرامش بعد از طوفان ، خود باد از كودك گريان كه در علف ها افتاده بود مراقبت كرد. باد براى كودك ناراحت شد ، پس او را در هوا بلند كرد و جلوى در يك خانه در روستاى همسايه گذاشت. در سال هاى بعد باد معمولاً به زندگى كودك برمى گشت و هنگامى كه او مهارت هاى خود را تقويت مي كرد ، او را از دور نگاه مي كرد. حال بعد از سال ها تمرين Windranger تير هاى خود را درست به هدف مي زند. با سرعتى باور نكردنى حركت مى كند ، گويى بادى از پشت او را به جلو مى راند. با تير هاى بسيار او دشمنان خود را مى كشد و به نيروى خود طبيعت تبديل شده است.