هیرو Winter Wyvern Winter Wyvern heroنقش های هیرو Winter Wyvern:
Support – Nuker – Disabler

اسکیل های هیروی Winter Wyvern:
Arctic Burn
Splinter Blast
Cold Embrace
Winter’s Curse

داستان هیروی Winter Wyvern:
مانند بسیاری از شاعران بزرگ، Auroth فقط برای سرودن (نوشتن) زمان میخواهد، اما زندگی Winter Wyvern اژدهای بالدار دوپا پر از وقفه است. حماسه های Eldwurms دارای سابقه طولانی و رنگارنگ است، اما برخی نگرانند که با اضافه شدن چند خط به Eldwurm Eddas از آخرین زمان سر افرازیش اژدهایان عالم مانند گذشته قدرتمند نباشند،. Auroth با ابراز تاسف میگوید: “ما را فراموش کرده ایم که باید بیشتر زندگی کنیم تا پیروزی و تسلط بر دشمنان. ما همچنین باید با دنبال کردن جلوههای خلاقانه در دنیا زندگی کنیم.” او دوباره اقدام به جست و جو و جمع آوری کتاب های الهام بخش میکند. اما همه این تحقیق ها می تواند او را به طور وحشتناکی منحرف کند و او برای سرودن وقت کمتری میکند. اگر چه او می داند که او باید در لانه ی خود کمین کند و به Eddas ابیاتی اضافه کند، او خودش را درگیر در حماسی در برابر دشمنان قدرتمند پیدا میکند. او قلعه ها را غارت میکند، به کتاب خانه های باستانی حمله میکند… و اگر او خود را در شکوه خودش پیدا کند، او خودش می گوید که این صرفا یک عارضه جانبی برای تحقیقاتش است. واقعیت این است که در حالی که از مهارت و قدرت تو در میدان جنگ افسانه ای هستند، مشکلات علمی تو تاکنون به سختی شهرت ادبی بوده اند. اما او برای افسانه بودن و قسمتی از روایات قهرمانانه بودن آماده نیست، با اینکه آرزوی آماده شدن را دارد.