هیرو Wraith King Wraith Kingk hero

Wraith King GCap.ir

Wraith King

نقش های هیرو:
Carry – Support – Durable – Disabler – Initiator

اسکیل های هیرو:
Wraithfire Blast
Vampiric Aura
Mortal Strike
Reincarnation

داستان هیرو Wraith King:
او یک شوالیه بود و مسئولیت حفاظت از پادشاهی را بر عهده داشت تا اینکه به خاطر یک اشتباه به دوزخ انداخته شد جایی که او را بیش از قرن های متمادی تکه تکه کردند. حالا شیطان او را به صورت فاسد و بیفکر بر روی خاک برگردانده است که نتیجه آن پادشاه Leoric ، پادشاه اسکلتی است.
او فقط با یک نگاه کوتاه رهبری خود را بر نوکرانش میفهماند و یک چیز را میداند که : دستورات توسط ارباب تاریکی خودش به او داده میشود. او با بیرون کشیدن جهنم آتشین اعماق وجودش میتواند مخالفانش را فلج کند.
شمشیر مقتدر و بزرگش به او و یاران حاضر در پیشگاهش توانای کشیدن و نوشیدن خون دشمنان را اعطاء کرده است، گفته میشود او غیر قابل کشتن است. و کسانی که به وسیله آتش جهنم (Hellfire) او مورد اصابت قرار گرفته اند دیگر بلند نشده اند.
در یک جنگ موفق به کشتن او شدند ولی شاهد زنده شدن او پس از لحظاتی شدند ولی برای فرار دیر بود. او تبدیل به پادشاه مردگان شده است.