بازی های استیم

تمام بازی های استیم به صورت گیفت یا سریال در اختیار شماست. قیمت و خدمات ما را با تمام ایران مقایسه کنید…

steam-gcap-ir

steam-gcap-ir

 • DARK SOULS™ III - Ashes of Ariandel™

  DARK SOULS™ III – Ashes of Ariandel

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تماس بگیرید
 • DARK SOULS™ III - Season Pass GCap.ir

  DARK SOULS™ III – Season Pass

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۱۱۶,۰۰۰
 • DARK SOULS III Deluxe Edition GCap.ir

  DARK SOULS III Deluxe Edition

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۳۹۵,۰۰۰
 • DARK SOULS III GCap.ir

  DARK SOULS III

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۲۷۹,۰۰۰
 • Left 4 Dead 2 GCap.ir

  Left 4 Dead 2

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن،زامبی

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۹۳,۰۰۰
 • DOOM GCap.ir

  DOOM

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۲۷۹,۰۰۰
 • The Walking Dead Season 2 GCap.ir

  The Walking Dead: Season 2

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن،زامبی

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۱۱۶,۵۰۰
 • The Walking Dead GCap.ir

  The Walking Dead

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن،زامبی

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۱۱۶,۵۰۰
 • The Walking Dead A New Frontier GCap.ir

  The Walking Dead: A New Frontier

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن،زامبی

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۱۱۶,۵۰۰
 • The Elder Scrolls V Skyrim Special Edition GCap.ir

  The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۱۸۶,۰۰۰
 • The Elder Scrolls V Skyrim GCap.ir

  The Elder Scrolls V: Skyrim

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: اکشن

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۹۳,۰۰۰
 • Euro Truck Simulator 2 GCap.ir

  Euro Truck Simulator 2

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: رانندگی، مسابقه ای

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۹۳,۰۰۰
 • Euro Truck Simulator 2 Christmas Special GCap.ir

  Euro Truck Simulator 2 Christmas Special

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: رانندگی، مسابقه ای

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۲۸۸,۵۰۰
 • Euro Truck Simulator 2 - Scandinavia GCap.ir

  Euro Truck Simulator 2 – Scandinavia

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: رانندگی، مسابقه ای

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۸۸,۵۰۰
 • Euro Truck Simulator 2 - Vive la France ! GCap.ir

  Euro Truck Simulator 2 – Vive la France !

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: رانندگی، مسابقه ای

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۸۸,۵۰۰
 • Euro Truck Simulator 2 Essentials

  Euro Truck Simulator 2 Essentials

  0 از 5

  برنامه : استیم

  پلتفورم : کامپیوتر

  نوع: رانندگی، مسابقه ای

  خرید سریال/سی دی کی: پس از خرید، یک سریال برای شما ارسال میشود که با وارد کردن آن در استیم، بازی اضافه خواهد شد.

  خرید گیفت: برای ارسال گیفت تنظیمات مخصوصی مورد نیاز است، بدین منظور شما باید اکانت و رمز خود را در اختیار ما قرار دهید و پس از طی زمان کوتاهی بازی برای شما فعال خواهد شد. در صورتی که تمایلی به ارسال اطلاعات اکانت خود ندارید، بازی برای شما گیفت خواهد شد ولی برای مرحله فعال سازی بازی هیچ کمک و پشتیبانی ای از سمت مجموعه صورت نمی پذیرد.

  اگر  قصد خرید نوع خاصی از این محصول را دارید با ما تماس بگیرید

  تومان۲۲,۰۰۰تومان۲۴۹,۰۰۰