Tag - پچ جدید

new-patch-gcap-ir

شوک بزرگ !! پچ ۷٫۰۰ (جدید)، دوتا۲ را زیر و رو کرد

۷-۰۰-gcap-ir و امروز صبح شاهد پچ جدید برای بازی دوتا۲ بودیم که با توجه به تغییرات شاید بهتر باشد بگوییم بعد از Dota2 Reborn این یک تولد جدید برای بازی است. تغییرات بسیار بسیار بیشتر از آن چیزی است که فکر می کنید. در متن زیر سعی کردیم تغییرات مهم را برای شما گردآوری کنیم: اول از همه هیروی جدید در گروه اگیلیتی به اسم Monkey King هست که با توجه به اسپل هایی که داره می تونه بسیار مورد توجه [...]